Search for: callnumber:("CHI 355*")

50 items

TitleAuthorFormatCall No.

薛将军精解孙子兵法

薛, 国安 author
Book, 2019

CHI 355 XUE

图解孙子兵法与三十六计

孙子, active 6th century B.C., author
Book, 2019

CHI 355 SUN

火藥時代 : 為何中國衰弱而西方崛起? 決定中西歷史的一千年 = The gunpowder age : China, military innovation, and the rise of the West in world history

wei he Zhongguo shuai ruo er Xi fang jue qi? Jue ding Zhong Xi li shi de yi qian nian = The gunpowder age : China, military innovation, and the rise of the West in world history

歐陽泰, author
Book, 2018

CHI 355 AND

民國乎? 軍國乎? : 第二次中日戰爭前的民國知識軍人, 軍學與軍事變革, 一九一四 - 一九三七

di er ci Zhong Ri zhan zheng qian de Min'guo zhi shi jun ren, jun xue yu jun shi bian ge, yi jiu yi si - yi jiu san qi

鄺智文, author
Book, 2017

CHI 355 KUA

粟裕兵法 = Suyu tactics

Suyu tactics

古越, author
Book, 2016

CHI 355 GUY

孫子兵法

王宏林, author
Book, 2016

CHI 355 WAN

传奇粟裕

余玮, author
Book, 2016

CHI 355 YUW

战争史 = A history of warfare

A history of warfare

基根, 约翰, 1934- author
Book, 2015

CHI 355 KEE

华杉讲透孙子兵法 : 通俗通透解读经典战例, 逐字逐句讲透兵法原意

tong su tong tou jie du jing dian zhan li, zhu zi zhu ju jiang tou bing fa yuan yi

华杉, author
Book, 2015

CHI 355.02 HUA

圖解孫子兵法

王宏林
Book, 2011

CHI 355 WAN

圖解重型武器

大波篤司
Book, 2009

CHI 355 DAB

毛澤東兵法 ﹕ 翻天覆地的祕笈

劉濟昆
Book, 1997

CHI 355 LIU

兵道 : 这些军队如何改写历史

zhe xie jun dui ru he gai xie li shi

许述, author
Book, 2020

CHI 355 XUS

从丹药到枪炮 : 世界史上的中国军事格局 = Gunpowder age : China, military innovation, and the rise of the West in world history

shi jie shi shang de zhong guo jun shi ge ju = Gunpowder age : China, military innovation, and the rise of the West in world history

欧阳泰, author
Book, 2019

CHI 355 AND

香港高官厚黑學 : 操控你一生的64條廢話公式 = Pigtatorship with Hong Kong characteristics : the best-paid officials in the world demonstrate the power of bullshitting

cao kong ni yi sheng de 64 tiao fei hua gong shi = Pigtatorship with Hong Kong characteristics : the best-paid officials in the world demonstrate the power of bullshitting

鍾祖康, author
Book, 2018

CHI 355 ZHO

圖解孫子兵法

王擎天, author, editor
Book, 2018

CHI 355 WAN

血战天下 : 湘军征战史

Xiang jun zheng zhan shi

廖正华, author
Book, 2017

CHI 355 LIA

先取南海, 再拿台灣 : 中國戰略書

Zhongguo zhan lüe shu

柳橙子, author
Book, 2017

CHI 355 LIU

圖解中國古代兵器

楊泓, author
Book, 2017

CHI 355 YAN

中国历代兵法译注评. 下 : 全新增订版

Xia : quan xin zeng ding ban

邵学清, author, editor
Book, 2017

CHI 355 SHA v. 2

中国历代兵法译注评. 上 : 全新增订版

Shang : quan xin zeng ding ban

邵学清, author, editor
Book, 2017

CHI 355 SHA v. 1

兵家必爭之地 : 華夏古今戰場

Huaxia gu jin zhan chang

張曉生, 1947- author
Book, 2017

CHI 355 ZHA

美国历届总统就职演说 : 跟美国总统学演讲

gen mei guo zong tong xue yan jiang

Book, 2017

CHI 355 MEI

以色列菁英創新奇蹟 = Israel's edge : the story of the IDF's most elite unit - Talpiot

Israel's edge : the story of the IDF's most elite unit - Talpiot

紀偉哲, 傑生, author
Book, 2017

CHI 355 GEW

萬邦角力 : 軍事智囊銳解國際戰略

jun shi zhi nang rui jie guo ji zhan lue

金一南, author
Book, 2016

CHI 355 JIN

Page 1 of 2