Search for: Kuang, Zhiwen

1 items

TitleAuthorFormatCall No.

民國乎? 軍國乎? : 第二次中日戰爭前的民國知識軍人, 軍學與軍事變革, 一九一四 - 一九三七

di er ci Zhong Ri zhan zheng qian de Min'guo zhi shi jun ren, jun xue yu jun shi bian ge, yi jiu yi si - yi jiu san qi

鄺智文, author
Book, 2017

CHI 355 KUA

Page 1 of 1